Νομοσχέδιο για την εξωσωματική γονιμοποίηση

0

Με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή θα οριστεί το θεσμικό πλαίσιο της διαδικασίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι μια γυναίκα μπορεί να προβεί σε αυτή τη διαδικασία μέχρι την αναπαραγωγική της ηλικία, δηλαδή μέχρι την εμμηνόπαυση. Παράλληλα, επιτρέπεται η εμφύτευση από δύο έως τεσσάρων γονιμοποιημένων ωαρίων και όχι περισσότερων, όπως μέχρι σήμερα, και αυτό γιατί πολλές γυναίκες βρίσκονταν στη δυσάρεστη θέση να τερματίσουν την κύηση κάποιων γονιμοποιημένων ωαρίων στον τέταρτο μήνα, αφού εμφυτεύονταν πολλά για να διασφαλιστεί η επιτυχία της μεθόδου.

Επιπλέον, θα απαγορεύεται η επιλογή φύλου, ενώ δεν θα αμείβεται η γυναίκα που κυοφορεί το παιδί μιας άλλης. Με το νέο νόμο θα καθορίζεται ότι το σπέρμα θα παραμένει στις τράπεζες γενετικού υλικού μόνο για δέκα χρόνια και τα ωάρια δεν θα φυλάσσονται για περισσότερα από πέντε.

Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία θα καλύπτουν στο εξής τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ ανεξάρτητη διοικητική αρχή θα ελέγχει τα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης και θα μπορεί να επιβάλει αυστηρές κυρώσεις, όταν διαπιστώνονται παρατυπίες και παραβάσεις του νέου νόμου.

Τέλος, το νομοσχέδιο απαγορεύει ρητά την κλωνοποίηση για οποιοδήποτε λόγο.

Σχόλια