Νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού

0

Νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού κατατέθηκε στη Βουλή από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Απασχόλησης Αν.Παπαληγούρα και Π.Παναγιωτόπουλο. Το νομοσχέδιο επιδιώκει την καταπολέμηση του ρατσισμού τόσο στους εργασιακούς χώρους όσο και στον κοινωνικό περίγυρο. Καταλαμβάνει τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ενώ προβλέπει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες του.

Παράλληλα ανατίθεται στον Συνήγορο του Πολίτη η παροχή συνδρομής στα θέματα αθέμιτων διακρίσεων από το Δημόσιο, ενώ συνίσταται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Επιτροπή Ισης Μεταχείρισης για την παροχή συνδρομής σε θύματα διακρίσεων από ιδιώτες. Στο πλαίσιο της απασχόλησης θα αξιοποιηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σχόλια