Νομοσχέδιο για τις προσλήψεις στο Δημόσιο και την αξιολόγηση στην ιεραρχία του Δημοσίου

0

Κατατέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα, με το οποίο αναβαθμίζεται ο ελεγκτικός ρόλος του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο ο έλεγχος και η ευθύνη όλων των προσλήψεων περνά στο ΑΣΕΠ και το μόνιμο προσωπικό θα προσλαμβάνεται μόνο κατόπιν γραπτού διαγωνισμού, αλλά δεν θα υπάρχει βαθμολογική βάση, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο των επιτυχόντων επιλαχόντων. Παράλληλα αυξάνονται οι θέσεις που θα καταλαμβάνουν οι πολύτεκνοι και τα παιδιά τους, απλουστεύονται οι διαδικασίες έκδοσης των αποτελεσμάτων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ενώ κάθε φορέας του δημοσίου θα καθορίζει, πλέον ο ίδιος πόσες από τις προκηρυσσόμενες θέσεις θα προϋποθέτουν εμπειρία. Το νομοσχέδιο προβλέπει, επίσης, αυστηρές ποινές για όσους προβαίνουν σε παράνομες προσλήψεις.

Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης στην ιεραρχία του Δημοσίου. Η θητεία των γενικών διευθυντών και των διευθυντών της Δημόσιας Διοίκησης γίνεται τριετής. Μετά το πέρας της τριετίας, όλοι οι προϊστάμενοι θα επαναξιολογούνται μαζί με όλους τους υπαλλήλους. Η δε αξιολόγηση και επιλογή των γενικών διευθυντών θα γίνεται από το ειδικό υπηρεσιακό συμβούλιο, που λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα επεξεργαστεί το νομοσχέδιο, το οποίο και θα τεθεί σε ψηφοφορία την ερχόμενη εβδομάδα.