Νομοσχέδιο για το προσωπικό του Δημοσίου και των ΟΤΑ

0

Για το σχέδιο νόμου που αφορά “”ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.””, μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου αφορούν τη σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προκειμένου να καλυφθούν, όπου απαιτείται, οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004, την προσαύξηση της μοριοδότησης της προϋπηρεσίας των συμβασιούχων, οι οποίοι δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο άρθρο 11 του π.δ. 164/2004, την κατάρτιση από το ΑΣΕΠ κυλιόμενου πίνακα επιλαχόντων ορισμένης χρονικής διάρκειας και την εισαγωγή της συνέντευξης στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με κριτήρια.

Παράλληλα, ιδρύεται θέση Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητα στην περιοχή Μακεδονίας-Θράκης, ενισχύεται ο ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης καταπολέμησης της διαφθοράς, ενώ συστήνεται Επιτροπή Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

Σχόλια