Νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό

0

Νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό προωθεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, μία αγορά που απευθύνεται σε 4,5 εκατομμύρια πιστοποιημένους Ευρωπαίους δύτες. Το νομοσχέδιο, του οποίου οι διατάξεις είναι εναρμονισμένες με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που θεσμοθετήθηκαν προ ολίγων μηνών, επιχειρεί να βάλει τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη του καταδυτικού τουρισμού.

Κατά τη σύνταξή του ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις των συναρμοδίων υπουργείων Πολιτισμού και ΠΕΧΩΔΕ, αλλά και αρκετές προτάσεις των επιχειρήσεων του κλάδου που ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Παράλληλα, έγινε προσπάθεια να θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά ένα πλαίσιο για τη δημιουργία καταδυτικών πάρκων υψηλού επιπέδου οικολογικού τουρισμού.

Σχόλια