Νομοσχέδιο για τους πλειστηριασμούς ακινήτων

0

Εντός του επόμενου εξαμήνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κατάθεση νομοσχεδίου στη Bουλή που θα εκσυγχρονίζει τη διαδικασία των πλειστηριασμών ακινήτων. Το επίμαχο νομοσχέδιο συνιστά το αποτέλεσμα συνεργασίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι για να συμμετάσχει κάποιος στον πλειστηριασμό θα πρέπει να καταθέτει κλειστή προσφορά για το ακίνητο που εκπλειστηριάζεται. Κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτου επαγγελματικής ιδιότητας, θα καταθέτει στον διεξάγοντα τον πλειστηριασμό την προσφορά και μετά τη λήξη της διαδικασίας θα ανοίγονται οι φάκελοι.

Επίσης, ρητά προβλέπεται ότι όσοι πλειοδοτούν για λογαριασμό τρίτων θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν πριν από την έναρξη της διαδικασίας τα πλήρη στοιχεία των πελατών τους.

Ακόμη, πρόκειται να τροποποιηθεί και η διάταξη που αφορά την τιμή εκκίνησης του πλειστηριάσματος. Η πρώτη προσφορά πιθανότατα θα ορισθεί στα δύο τρίτα της τιμής εκτίμησης και όχι το μισό, που προβλέπεται σήμερα.

Σχόλια