Νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης

0

Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Αρχικά, τονίζεται ότι με το σύστημα «Αριάδνη», στόχος είναι η οριστική καταπολέμηση της παραβατικότητας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα αυτής που αφορά στην καταχρηστική λήψη συνταξιοδοτικών παροχών και λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων από άτομα που δεν τις δικαιούνται.

Επίσης, με το πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου [PDF] προβλέπεται η σύζευξη των συστημάτων των υπουργείων Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, στις υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου του υπουργείου Δικαιοσύνης καθώς και σε άλλους διαπιστευμένους στο σύστημα φορείς. Η συνεργασία των ανωτέρω υπουργείων αλλά και άλλων θεσμικών φορέων εγγυάται ότι, από την δημοσίευση του σχετικού νόμου, οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου και θανάτου, οι οικογενειακές μεταβολές, όπως το διαζύγιο καθώς και το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του προσώπου, στο οποίο αφορά η ληξιαρχική μεταβολή.

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προβλέπεται ότι στο γάμο διατηρείται η υποχρέωση των μελλονύμφων να καταβάλουν ειδικό παράβολο – ηλεκτρονικό πλέον – καθώς και η υποχρέωση δήλωσης του γάμου στο Ληξιαρχείο. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών θα μπορεί να διασταυρώσει τα δύο γεγονότα (καταβολή παραβόλου – δήλωση γάμου) και να πληροφορήσει σχετικά τους συνεργαζόμενους φορείς. Στο διαζύγιο, προβλέπεται ότι το πιστοποιητικό αμετακλήτου της αποφάσεως λύσης του γάμου θα πρέπει να επιδεικνύεται στον Ληξίαρχο, ο οποίος θα επισημειώνει ότι το διαζύγιο καταχωρήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα. Τέλος, αναφορικά, με τις περιπτώσεις θανάτου, σημειώνεται ότι δε θα επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, στην οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του θανόντος.

Να σημειωθεί ότι αναφορικά με τη σύναψη του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης, εγγυητής της τήρησης της διαδικασίας παραμένει ο συμβολαιογράφος, ο οποίος καταθέτει το σύμφωνο στο Ληξιαρχείο. Το μόνο, το οποίο μεταβάλλεται στη σχετική διαδικασία είναι η υποχρέωση αναγραφής των ΑΜΚΑ και ΑΦΜ των προσώπων στη ληξιαρχική πράξη.

Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων με σκοπό τον περιορισμό της παραβατικότητας και την εξάλειψη πρακτικών που επιβάρυναν οικονομικά τα δημόσια ταμεία.

Σχόλια