Νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών για την τροποποίηση συνταξιοδοτικών και δημοσιονομικών διατάξεων

0

Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου επιδιώκεται η τροποποίηση και ο εμπλουτισμός των διατάξεων που αφορούν τη συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου, τους δημοσιονομικούς ελέγχους και τη δημοσιονομική διαχείριση καθώς και το πλαίσιο των αδρανών καταθέσεων. Η ανάγκη αντιμετώπισης των υφιστάμενων δυσλειτουργιών του κράτους καθώς και των προβλημάτων στις σχέσεις του τελευταίου με τους πολίτες κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης της ισχύουσας νομοθεσίας, πέρα από τα συμφωνηθέντα στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου [PDF] θεσπίζεται η προκαταβολή ποσού έναντι σύνταξης για τους αποχωρούντες υπαλλήλους του Δημοσίου και τους στρατιωτικούς, προκειμένου να αμβλυνθούν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων λόγω των ενδεχόμενων καθυστερήσεων της απονομής της σύνταξής τους. Επίσης, επικαιροποιείται και συγκεκριμενοποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών. Με τις σχετικές ρυθμίσεις, προβλέπεται και η συγκρότηση Μητρώου Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Μητρώου Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους.

Τέλος, προβλέπεται η ενίσχυση της Νομικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων από ιδιώτες δικηγόρους, εν όψει της μείωσης του προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σχόλια