Νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης για δικαστήρια και επιταγές

0

Αργά χθες κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ρυθμίζονται θέματα:

α) δικαστηρίων, δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων,

β) συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων,

γ) ελεγκτικού συνεδρίου, καταστημάτων κράτησης και της ανώνυμης εταιρείας «Θέμις Κατασκευαστική».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης διάταξη (άρθρο 15) με την οποία τροποποιείται η κείμενη διάταξη «περί επιταγής» και προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής εγκλήσεως, όχι μόνο από τον τελευταίο κομιστή της ανεξόφλητης επιταγής αλλά και από τον εξ αναγωγής υπόχρεο, εφόσον εξόφλησε τον τελευταίο κομιστή ή άλλο οπισθογράφο.