Νομοσχέδιο του ΥΠ.ΑΝ. προβλέπει την απάλειψη των καταχρηστικών όρων από τις συμβάσεις

0

Το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει με την τροποποίηση του Ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, την οριστική απάλειψη των καταχρηστικών όρων από τις τραπεζικές ή άλλες συμβάσεις.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο, τονίστηκε ότι το σχέδιο νόμου που θα δοθεί ίσως και αυτή την εβδομάδα στη δημοσιότητα θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, την κατάργηση από τις συμβάσεις όσων όρων είχαν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά την απάλειψη και στο μέλλον νέων καταχρηστικών όρων, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης να διατάξει την απάλειψη γενικού όρου συναλλαγών που έπειτα από Συλλογική Αγωγή κρίθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως καταχρηστικός.

Μέχρι σήμερα ως καταχρηστικοί όροι έχουν ορισθεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις η καταβολή εξόδων για τα στεγαστικά δάνεια, η ποινή προεξόφλησης δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, η προμήθεια για την ανάληψη μετρητών, η εκδίκαση των συλλογικών αγωγών μετά από τα δικαστήρια των Αθηνών και η αναπροσαρμογή των τιμολογίων (κυρίως των ασφαλιστικών εταιρειών) με κριτήρια που δεν είναι αντικειμενικά, προβλέψιμα και εύλογα για τον καταναλωτή.

Σχόλια