Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τους συμβασιούχους

0

Νομοσχέδιο για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών. Το σχετικό νομοσχέδιο έχει ως στόχο την ολοκλήρωση των μονιμοποιήσεων έως το τέλος του 2007.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο, προβλέπει κυλιόμενο πίνακα επιλαχόντων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, και μοριοδότηση του κριτηρίου της εμπειρίας με 50% για τους συμβασιούχους που υπηρετούν σε υπουργεία, δήμους, νομαρχίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και με 55% για τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ. Απαραίτητη προϋπόθεση η αθροιστική προϋπηρεσία 24 μηνών. Παράλληλα, προβλέπεται η προσωπική συνέντευξη, ως επιπλέον διαδικασία για την επιλογή υποψηφίων. Οι υποψήφιοι εφόσον ζητηθεί από τους φορείς θα πρέπει να δίνουν προσωπική συνέντευξη, η οποία θα βαθμολογείται με συντελεστή που κυμαίνεται από 0,75 έως και 1,25 επί της βαθμολογίας.

Τέλος, οι επιλαχόντες του πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 1988 επανακατατάσσονται σε νέο πανελλήνιο πίνακα.

Σχόλια