Ν/σ θέτει την ΕΥΠ υπό την επιτήρηση εισαγγελέα και τον έλεγχο της Βουλής

0

Υπό την εποπτεία εισαγγελέα θα τελεί στο εξής η ΕΥΠ, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Επιπλέον, οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας θα τίθενται και υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Δημιουργείται Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών για τη διαχείριση κρίσεων και περιστατικών εκτάκτου ανάγκης, το οποίο θα απαρτίζεται από εννέα υπουργούς και θα εποπτεύεται από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης.

Επιπλέον συστήνεται Εθνική Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα ασκεί διαρκή έλεγχο στην ΕΥΠ, με δικαίωμα κλήτευσης των ανώτατων στελεχών της και δυνατότητα πραγματοποίησης ελέγχων στις εγκαταστάσεις της.

Πέραν αυτών προβλέπεται η δημιουργία Γραφείου Νομικού Συμβούλου, το οποίο θα στελεχωθεί από εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για την πληρέστερη νομική κάλυψη στα ευαίσθητα διοικητικά θέματα της ΕΥΠ.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τη διασφάλιση του «καθήκοντος εχεμύθειας» των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Για τους επίορκους προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και η επιβολή βαρύτατου χρηματικού προστίμου, το οποίο θα μπορεί να ανέλθει ως το 1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον η ΕΥΠ θα αποτελεί την Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικών Επιθέσεων (SERT), η οποία θα συντονίζει τα μέτρα αντιμετώπισης ηλεκτρονικών επιθέσεων και κυβερνοτρομοκρατίας.

Σχόλια