Ν/σ με μέτρα ενίσχυσης οικογενειών με 3 παιδιά

0

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο που συνέταξαν τα εννέα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας, Παιδείας, Τουρισμού, Απασχόλησης, Υγείας, Δημόσιας Τάξης, Ναυτιλίας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση των οικογενειών με τρία παιδιά.

Στo νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οικονομικά μέτρα για την ενίσχυση των οικογενειών με τρία παιδία. Τα μέτρα αφορούν την εφάπαξ ενίσχυση με 2000 ευρώ των μητέρων που αποκτούν τρίτο παιδί μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, και την απαλλαγή των οικογενειών με τουλάχιστον 3 παιδιά από τα τέλη ταξινόμησης για την αγορά αυτοκινήτου, αλλά και σειρά θεσμικών μέτρων, ανάλογων με εκείνα που αφορούν τις πολύτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την απαλλαγή από τον φόρο ταξινόμησης για την αγορά νέου Ι.Χ. αυτοκινήτου, δίνεται σταδιακά απαλλαγή σε ποσοστό 35% για το 2006, 70% για το 2007 και 100% για το 2008, για αυτοκίνητα μέχρι 2000 κ.έ. Για μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητα, η απαλλαγή περιορίζεται στο 50%. Η απαλλαγή ισχύει μία φορά και για ένα αυτοκίνητο σε κάθε οικογένεια.

Επίσης στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης ενός από τα τρία παιδιά της οικογένειας ή ενός γονέα και τα μέτρα αφορούν το δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εντάσσονται οι τρίτεκνες οικογένειες στο ποσοστό 3% εκ του συνολικού ποσοστού 8% των ειδικών κατηγοριών, επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης.

Όσο για το δημόσιο τομέα δίνεται δυνατότητα πρόσληψης μελών τρίτεκνων οικογενειών σε ποσοστό 20% για τακτικό προσωπικό και 10% για προσωπικό μερικής απασχόλησης, επί προκηρυσσόμενων θέσεων, πρόβλεψη για πρόσληψη σε ποσοστό 2% μελών τρίτεκνων οικογενειών στο πλαίσιο της απασχόλησης ειδικών κατηγοριών. Το 20% των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ΑΕΙ μπορεί να αποτελείται από τρίτεκνους εκπαιδευτικούς. Η ΑΣΠΕ θα λαμβάνει έως 3% από το καθαρό προϊόν του κρατικού λαχείου.

Σχόλια