Ν/Σ Υπουργού Δικαιοσύνης για Τροποποίηση της Καθ΄ Ύλην Αρμοδιότητας των Πολιτικών Δικαστηρίων

0

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης νομοσχέδιο αναφορικά με τον ορθολογισμό στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων προβλέπεται τροποποίηση της καθ΄ ύλην αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα στο Ειρηνοδικείο θα εκδικάζονται υποθέσεις με αντικείμενο διαφοράς μέχρι 20.000 Ευρώ, σε αντικατάσταση των 12.000 Ευρώ ,που ισχύει σήμερα και στο Μονομελές Πρωτοδικείο θα εκδικάζονται διαφορές μέχρι 120.000 Ευρώ, ενώ σήμερα το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις 80.000 Ευρώ.

Σχόλια