ΝΣΚ: Αρμοδιότητα εξέτασης ενστάσεων ασφαλισμένων του πρώην Ε.Τ.Α.Α., επί αποφάσεων του Ε.Φ.Κ.Α.

0

Μέχρι τη σύσταση των νέων Διοικητικών Επιτροπών του Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικούσες Επιτροπές του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και να εξετάζουν και να λαμβάνουν αποφάσεις επί αιτήσεων θεραπείας των ασφαλισμένων του πρώην Ε.Τ.Α.Α. για θέματα ασφάλισης και παροχών. Διατάξεις :