spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΕλλάδαΝΣΚ: Δεν αποτελούν διοικητικά έγγραφα, όσα δεν φέρουν υπογραφή των κατά νόμο...

ΝΣΚ: Δεν αποτελούν διοικητικά έγγραφα, όσα δεν φέρουν υπογραφή των κατά νόμο αρμοδίων οργάνων

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε σχετικά με τη δυνατότητα ή μη χορήγησης σε ενδιαφερόμενο αντιγράφων εγγράφων, που δεν έχουν συνυπογραφεί από τα κατά νόμο, αρμόδια διοικητικά όργανα.

Ειδικότερα, και με αφορμή ερώτημα εταιρίας προς το ΝΣΚ, κρίθηκε πως δεν αποτελούν διοικητικά έγγραφα, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 και δεν είναι χορηγητέα στον ενδιαφερόμενο τα έγγραφα τα οποία φέρουν μεν υπογραφή υπαλλήλου, πλην, όμως, ελλείπει η προσυπογραφή των κατά νόμο διοικητικών οργάνων (τμηματάρχη, διευθυντή και γενικού διευθυντή) και επιπροσθέτως δεν έλαβαν καν ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδόσεώς τους και να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενό τους.

Για την έκδοση της υπ΄αριθμόν 148/2014 Γνωμοδότησης ελήφθησαν υπόψη:

1. Το άρθρο 10 του Συντάγματος: «1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύννομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο. 2…..3. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να απαντά σε αίτηση πληροφοριών, εφόσον αυτό προβλέπεται από το νόμο».

2. Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45), όπως ισχύει σήμερα και όπου ορίζονται τα εξής:

Το άρθρο 5 παρ. 1: «1. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει γνώση των διοικητικών εγγράφων. Ως διοικητικό έγγραφα νοούνται όσα συντάσσονται από τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, στατιστικά στοιχεία, εγκύκλιες οδηγίες, απαντήσεις της Διοίκησης, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις».

Το άρθρο 16 παρ.1: «1. Η διοικητική πράξη είναι έγγραφη, αναφέρει την εκδούσα αρχή και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις, φέρει δε χρονολογία, καθώς και υπογραφή του αρμόδιου οργάνου….».
Το άρθρο 18 παρ.1: «1. Η ατομική διοικητική πράξη τελειούται με την υπογραφή και τη χρονολόγηση της, ή τη δημοσίευσή της αν είναι δημοσιευτέα κατά νόμο……..».

 

spot_img

Lawjobs