ΝΣΚ: Δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός του ΕΦΚΑ άνω των 40.000 Ευρώ

0

 

Στην Τριμελή Επιτροπή που λειτουργεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΕΦΚΑ κατά τις διατάξεις του ΝΣΚ εισάγονται υποθέσεις δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού των οποίων το αντικείμενο δεν ξεπερνά τις 40.000 ευρώ. Οι υπόλοιπες υποθέσεις δικαστικού ή εξώδικου συμβιβασμού, με αντικείμενο άνω των 40.000 ευρώ, όπως η διδόμενη στο ιστορικό υπόθεση, δηλαδή οι κατά τεκμήριο σοβαρότερες λόγω ποσού, επιφυλάχτηκαν υπέρ της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ. (πλειοψ.) Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της υπόθεσης και των σοβαρών ζητημάτων που εγείρονται από αυτήν, τα οποία αφορούν την οργάνωση και την λειτουργία του ΝΣΚ και ειδικότερα του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του ΕΦΚΑ, το ερώτημα παραπέμπεται προς επίλυση στην Ολομέλεια του ΝΣΚ. Εκδόθηκε η 154/2018 γνωμοδότηση της Β’ Ολομέλειας ΝΣΚ.

 

Σχόλια