ΝΣΚ: Προκήρυξη για την πλήρωση δεκαπέντε οργανικών θέσεων

0

Διαγωνισμό για την πλήρωση 15 (δεκαπέντε) κενών οργανικών θέσεων, δοκίμων δικαστικών αντιπροσώπων, προκηρύσσει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, δικηγόροι και δικαστικοί λειτουργοί, από 26 έως 35 ετών. Για τους δικηγόρους, ορίζεται ως επιπλέον προϋπόθεση η διετής άσκηση του επαγγέλματος.
Ημερομηνία ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 12η Νοεμβρίου 2013.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την εξεταστέα ύλη και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης πατήστε εδώ.