Ο Α. Μπίνης επικεφαλής στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

0

Τον κ. Άγγελο Μπίνη στην θέση του επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποφάσισε, ομόφωνα, σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο κ. Άγγελος Μπίνης είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος LLM από το Πανεπιστήμιο του Bristol. Επίσης, είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Ο κ. Α. Μπίνης έχει διατελέσει portfolio manager σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον ΟΟΣΑ (Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μονάδα Ακεραιότητας του Δημοσίου Τομέα).

Κατά το παρελθόν έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, όπως: στο υπουργείο Εξωτερικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.