Ο ΑΠ δικαιώνει το ελληνικό Δημόσιο σχετικά με περιουσίες βορειοηπειρωτών

0

Με την υπ αριθμ. 5/2006 απόφασή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου κρίθηκε ότι το ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να πωλήσει τις αποκαλούμενες «εχθρικές περιουσίες» των Ελλήνων που διαμένουν στην Αλβανία και έχουν Αλβανική ιθαγένεια (βορειοηπειρωτών), εφόσον το δημόσιο έχει αποκτήσει την κυριότητα τους και οι ιδιοκτήτες τους έχουν μείνει αδρανείς για διάστημα πλέον των 20 ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση το ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να αποκτήσει την κυριότητα του ακινήτου με χρησικτησία, σύμφωνα με τον αναγκαστικό νόμο 2636/1940 περί δικαιοπραξιών εχθρών και μεσεγγυήσεως εχθρικών περιουσιών και κατά συνέπεια να το πουλήσει.

Ο Αρειος Πάγος χαρακτήρισε σαφή και επαρκή την απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης κρίνοντας καταχρηστική την αγωγή των Βορειοηπειρωτών γιατί επί 20 και πλέον χρόνια ήταν αδρανείς ως προς την περιουσία τους.

Σχόλια