Ο ΑΠ έκρινε ότι η άυλη αξία δεν αποζημιώνεται στις απαλλοτριώσεις ακινήτων

0

Η ελληνική νομοθεσία (Ν. 2882/2001, κ.λπ.) που προβλέπει ότι κατά τις απαλλοτριώσεις ακινήτων για δημόσια ωφέλεια, αποκλείεται η αυτοτελής καταβολή αποζημίωσης για την άυλη οικονομική αξία της επιχείρησης που βρίσκεται στο απαλλοτριούμενο οικόπεδο δεν είναι αντίθετη στο Σύνταγμα και στο πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Ο Αρειος Πάγος υπογραμμίζει στην απόφασή του (υπ΄ αριθμ. 7/2006), μεταξύ άλλων τα εξής: «Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 17 παράγραφος 2 του Συντάγματος και του 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, η άυλη οικονομική αξία μιας επιχείρησης δεν αποτελεί αυτοτελές απαλλοτριούμενο περιουσιακό στοιχείο».

Σημειώνεται ότι ο Αρειος Πάγος επικύρωσε απόφαση του Εφετείου Κρήτης που δεν δέχθηκε να καταβάλλει το Δημόσιο αποζημίωση για την άυλη αξία επιχείρησης που βρισκόταν σε απαλλοτριούμενο οικόπεδο. Στη Δικαιοσύνη είχε προσφύγει μια επιχειρηματίας που απαλλοτριώθηκε το ακίνητό της στο Ηράκλειο Κρήτης. Το ακίνητο αποτελούνταν από αθλητικό κέντρο (τρία γήπεδα ποδοσφαίρου, εννέα αποδυτήρια και Ακαδημία ποδοσφαίρου), η αξία του οποίου αποτιμάται σε 2.580.000 ευρώ.

Σχόλια