Ο ΑΠ έκρινε υποχρεωτική τη διατροφή διαζευγμένων γονέων για τα παιδιά που σπουδάζουν

0

Απορρίφθηκε αίτηση γονέα που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση Εφετείου της Βορείου Ελλάδος, με την οποία είχε επιδικαστεί ποσό μηνιαίας διατροφής υπέρ της κόρης του για να ολοκληρώσει σπουδές της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τον Αρειο Πάγο.

Ο Αρειος Πάγος επικύρωσε την κρίση του Εφετείου και έκρινε, με βάση τα άρθρα 1485 επόμενα του Αστικού Κώδικα, ότι η κόρη είχε δικαίωμα να αξιώσει διατροφή, λόγω των αναγκών της εκπαίδευσής της, αφού δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία και δεν μπορεί να μετέλθει κατάλληλη εργασία που να επιτρέπει την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών της.

Το δικαστήριο έκρινε, αφού έλαβε υπόψη την οικονομική κατάσταση και των δύο συζύγων, ότι η διατροφή των 265 ευρώ που έδινε μηνιαίως ο πατέρας θα έπρεπε να αυξηθεί σε 450 ευρώ κατά το μερίδιο που του αναλογεί για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης της κόρης του.

Σχόλια