Ο ΑΠ για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού

0

Με την υπ΄ αριθμ 10/2010 απόφασή της η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι μητέρες μπορούν να επιλέγουν εάν θα λαμβάνουν την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών συνολικά ή τμηματικά υπό την μορφή μειωμένου ωραρίου, εφόσον όμως συγκατατίθεται για αυτό και ο εργοδότης. Η απόφαση ορίζει ότι το θέμα αποτελεί “εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώματός” και υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο για κατάχρηση δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα. Εν προκειμένω, ο Άρειος Πάγος αναίρεσε απόφαση του Εφετείου που είχε δεχθεί τα αντίθετα και παρέπεμψε εκ νέου την υπόθεση στο Εφετείο για νέα κρίση, κατόπιν σχετικής προσφυγής γυναίκας τραπεζοϋπαλλήλου.;

Σχόλια