Ο ΑΠ για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ

0

Με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, του Δεκεμβρίου του 2010, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, εξουδετερώνεται το βασικό εμπόδιο στο δρόμο προς την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, το οποίο ήταν η ενσωμάτωση της περιουσίας του ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων στα περιουσιακά στοιχεία της ΔEH A. E. Αρχικά η αναγνώριση αυτή έγινε με τον νόμο 2773/99 προκειμένου να καταστεί δυνατή τότε η μετοχοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Αφορμή για την έκδοση της επίμαχης απόφασης και τη συνακόλουθη ανατροπή του σκηνικού, στάθηκε η πώληση ενός ακινήτου της ΔEH στο ελληνικό Δημόσιο στις 29/12/1999. O OAΠ στράφηκε κατά της ΔEH A. E., καταθέτοντας μια πρώτη αγωγή στις12/6/2001, με το επιχείρημα ότι η ΔEH βάσει του νόμου 2773/99 δεν είχε την κυριότητα του εν λόγω ακινήτου. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στην οποία κατέληξε προς κρίση το ζήτημα κατόπιν σειράς ετών, κλήθηκε να εξετάσει αν το συγκεκριμένο ακίνητο ανήκε πράγματι στη ΔΕΗ ή κατά βάσει των διατάξεων του ν2773/9 στον OAΠ. Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η κυριότητα του ακινήτου ανήκε στη ΔEH A. E., προσθέτοντας ότι η περιουσία του OAΠ περιήλθε στη ΔEH A. E., ενσωματώθηκε στην περιουσία της και έναντι αυτής θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση του Δημοσίου να καλύπτει τις ανάγκες των ασφαλιστικών εισφορών. Mόνη εξαίρεση παγίων που παρέμειναν στον OAΠ είναι τα ακίνητα που αναφέρονται ρητά, δηλαδή, κτίρια, οχήματα, έπιπλα και εξοπλισμός παιδικών σταθμών, πολυϊατρεία, κατασκηνώσεις που χρησιμοποιεί η διεύθυνση ασφάλισης προσωπικού ΔEH. Με την εν λόγω απόφαση φαίνεται να δρομολογείται και στην πράξη η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ, καθώς οι υποψήφιοι επενδυτές δεν έχουν να ανησυχούν πια για τυχόν μελλοντικές περιουσιακές διεκδικήσεις του ΟΑΠ προς την επιχείρηση. Δείτε την απόφαση

Σχόλια