Ο ΑΠ για την αποζημίωση συγγενών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

0

Ερμηνεύοντας τη διάταξη του νόμου 489/1976, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι τα πρώτα εξαδέλφια δεν αποζημιώνονται σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ως συγγενείς. Ειδικότερα, το δικαστήριο εξέτασε τα προβλεπόμενα από τον νόμο που αφορά την ασφαλιστική κάλυψη ζημιών από τροχαίο δυστύχημα ή ατύχημα και έκρινε ότι η έννοια των μελών της οικογένειας περιλαμβάνει συζύγους, γονείς, τέκνα, αδελφούς, παππού – γιαγιά, εγγονούς, πεθερό-πεθερά, αλλά όχι και τα πρώτα εξαδέλφια, που θεωρούνται τρίτοι και αποζημιώνονται πλήρως. Παράλληλά, η αρεοπαγιτική απόφαση αναφέρει ότι υπάρχει σαφής διαφορά, ως προς την έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης, μεταξύ των βλαπτομένων τρίτων και των μελών της οικογένειας του προσώπου, του οποίου η ευθύνη καλύπτεται ασφαλιστικά. Ειδικότερα, ενώ στη γενική κατηγορία των τρίτων, η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει και ζημιές σε πράγματα, αντιθέτως στην περίπτωση των μελών της οικογένειας, η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει μόνο την αστική ευθύνη, λόγω θανάτωσης ή σωματικών βλαβών, όχι όμως και τις ζημιές σε πράγματα. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση εξηγείται από τον φόβο του νομοθέτη για «συμπαικτικά ατυχήματα», μεταξύ συγγενών, που αφορούν μόνο ζημιές πραγμάτων.;

Σχόλια