Ο ΑΠ για το επίδομα ειδικής απασχόλησης στο ΑΧΕΠΑ

0

Με την υπ αριθμό 751/2010 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος, έκρινε ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, που απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δε δικαιούνται το επίδομα ειδικής απασχόλησης των 200 ευρώ που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας και Κοινωνική Αλληλεγγύης. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι ειδικευόμενοι ιατροί δεν μπορούν να λαμβάνουν το επίδομα ειδικής απασχόλησης των 200 ευρώ που λαμβάνουν οι απασχολούμενοι στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας γιατί πρόκειται για διαφορετικές κατηγορίες μισθωτών, που έχουν διαφορετικό εργοδότη και δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους όρους, αλλά ούτε μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών μισθωτών. ;

Σχόλια