Ο ΑΠ για τους εργαζομένους της Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης

0

Με την υπ αριθμό 1723/2010 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος δικαίωσε 15 εργαζομένους στην Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, που διεκδικούσαν δικαστικά τη χορήγηση του επιδόματος των 176 ευρώ. Το σχετικό επίδομα λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, ενώ οι προσφεύγοντες απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων αφορούσαν το διάστημα 2002-2005, αλλά το δικαστήριο ενέκρινε την καταβολή του ποσού των 32.600 ευρώ για τη διετία 2004-2005, κρίνοντας ότι η αξίωσή τους για τα προηγούμενα έτη είχε παραγραφεί.
Ειδικότερα, η επίμαχη απόφαση ορίζει ότι η μη καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ στους εργαζόμενους στην Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος που αφορά την ισότητα των πολιτών, καθώς συνιστά άνιση δυσμενή μεταχείριση έναντι των υπολοίπων υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα. Επιπλέον, ο Άρειος Πάγος απεφάνθη ότι η χορήγηση του επιδόματος αποτελεί επί της ουσίας προσαύξηση την οποία δικαιούνται κατά το άρθρο 4 του Συντάγματος και οι προσφεύγοντες εργαζόμενοι.

Σχόλια