Ο Άρειος Πάγος απέρριψε προσφυγή για διαφορές αποδοχών από νυκτερινή εργασία

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου απέρριψε αίτηση φύλακα που ζητούσε να αναιρεθεί απόφαση του Εφετείου Αθηνών η οποία δεν του επιδίκασε διαφορές αποδοχών, υπερωρίες, προσαυξήσεις από νυκτερινή εργασία και εργασία Κυριακών, καθώς και πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από τη συμπεριφορά του εργοδότη του.

Στον ΑΠ είχε προσφύγει φύλακας παροπλισμένου πλοίου στη θάλασσα της Ελευσίνας.

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι για τους εργαζομένους οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα εργασίας και διατηρούν τις σωματικές και πνευματικές τους δυνάμεις σε εγρήγορση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και λαμβάνουν πλήρεις τις αποδοχές τους, όλες τις προσαυξήσεις λόγω νυκτερινής εργασίας, εργασία κατά τις αργίες και Κυριακές, όπως επίσης λαμβάνουν και υπερωριακές αμοιβές.

Ακόμη, η Ολομέλεια ΑΠ, έκρινε ότι δεν καλύπτονται από την εργατική νομοθεσία και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται τις προσαυξήσεις, οι εργαζόμενοι με απλή ετοιμότητα εργασίας, δηλαδή αυτοί που κατά το ωράριό τους δεν διατηρούν σε εγρήγορση τις σωματικές και πνευματικές τους δυνάμεις.

Σχόλια