Ο Αρειος Πάγος εντόπισε καταχρηστικό όρο στα συμβόλαια πυρός

0

Με την υπ αριθμόν 6/2006 απόφασή της η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκανε δεκτή την εισήγηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δ.Λινού, και έκρινε καταχρηστικό τον όρο που θέτει ασφαλιστική εταιρεία στα συμβόλαια πυρός.

Ο όρος αυτός προβλέπει ότι ο τόκος υπερημερίας της αποζημίωσης αρχίζει να υπολογίζεται ένα μήνα μετά την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης που δικαιώνει τους πελάτες της και την υποχρεώνει να καταβάλλει την αποζημίωση.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ως καταχρηστικό τον εν λόγω όρο των συμβολαίων, καθώς οδηγεί σε υπέρμετρη διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών σε βάρος του ασφαλισμένου.

Σχόλια