Ο Άρειος Πάγος για προβληματική επαγγελματική μίσθωση

0

Αποζημίωση ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ επιδίκασε ο Άρειος Πάγος σε βάρος ιδιοκτητών ακινήτου οι οποίοι αν και γνώριζαν ότι για το κατάστημα που νοίκιασαν δεν μπορούσε να εκδοθεί άδεια λειτουργίας, παρόλα αυτά το μίσθωσαν για οκτώ χρόνια προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως καφενείο.
Σύμφωνα με την επίμαχη απόφαση, το Δεκέμβριο του 2004 επιχειρηματίας νοίκιασε για οκτώ χρόνια έναντι του ποσού των 400 ευρώ μηνιαίως ισόγειο κατάστημα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως καφενείο.
Μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, ο ενοικιαστής απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων η οποία εγγράφως αρχικά τον διαβεβαίωσε ότι μπορεί το επίμαχο κατάστημα να χρησιμοποιηθεί ως καφενείο.
Στη συνέχεια, ωστόσο, και αφότου το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Νομαρχίας Αθηνών και ο Δήμος Αθηναίων ενέκριναν το μίσθιο ως κατάλληλο για καφενείο, ο ενοικιαστής ενημερώθηκε από τον Δήμο ότι δεν μπορεί το ακίνητο να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα. Η αλλαγή αυτή οφείλεται, σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά στο ότι εν τω μεταξύ ανακλήθηκε η άδεια αλλαγής χρήσης του μισθίου καθώς οι ιδιοκτήτες αυθαίρετα είχαν κάνει αλλαγή χρήσης του ακινήτου από κατοικία σε κατάστημα, ενώ ήδη στους ιδιοκτήτες είχε επιβληθεί πρόστιμo ανέγερσης και πρόστιμο διατήρησης.

Κατόπιν αυτών, ο ενοικιαστής προσέφυγε στην Δικαιοσύνη διεκδικώντας αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη και αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη ύψους 167.230 ευρώ.
Στην απόφασή του, ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι ο ενοικιαστής δικαιούται χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη, καθώς οι ιδιοκτήτες κατά την κατάρτιση της μίσθωσης γνώριζαν ότι το ακίνητο είχε πραγματικό ελάττωμα, αφού αυθαίρετα είχε μετατραπεί σε κατάστημα από κατοικία και λόγω του ελαττώματος αυτού ήταν αδύνατη η έκδοση άδειας λειτουργίας καφενείου.

Επιπλέον, το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο ενοικιαστής δικαιούται και αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη, αλλά η αγωγή του ως προς το σκέλος αυτό είναι αόριστη, καθώς δε προσδιορίζει αναλυτικά τα κέρδη που απώλεσε και τον τρόπο με τον οποίο προέκυπτε η απώλεια, αλλά απλώς παραπέμπει στα λογιστικά του βιβλία. Για το ζήτημα του υπολογισμού των διαφυγόντων κερδών, ο Άρειος Πάγος παραπέμπει προς κρίση στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σχόλια