Ο Άρειος Πάγος για τη δόμηση σε ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών

0

Με την υπ΄ αριθμό 131/2010 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν επιτρέπεται το κτίσιμο στους ακάλυπτους χώρους πολυκατοικιών ακόμη και για όσους έχουν την αποκλειστική χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο τονίζει ότι η δόμηση ακάλυπτου χώρου “αντίκεινται στο νόμο και τη συστατική πράξη της οριζόντιας ιδιοκτησίας και συνεπώς είναι απαγορευμένη, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι αυτοί είχαν την αποκλειστική χρήση των συγκεκριμένων τμημάτων του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, διότι το γεγονός αυτό δεν τους παρέχει συγχρόνως και το δικαίωμα να το περικλείσουν με κατασκευή εξωστών από γκρο μπετόν, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό αίρεται τελείως ο φυσικός προορισμός του ακάλυπτου χώρου που είναι ο φωτισμός και ο αερισμός της οικοδομής και παραβιάζεται ο κανονισμός ως προς τη φύση του χώρου αυτού που πρέπει να παραμείνει ακάλυπτος και ελεύθερος”. Ο Άρειος Πάγος αναφέρεται, παράλληλα, και στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ορίζουν ρητά ότι “έκαστος των συνιδιοκτητών δικαιούται να κάνει απόλυτη χρήση των κοινών πραγμάτων και να προβαίνει στην επισκευή και ανανέωση αυτών, υπό τον όρο να μη βλάπτει τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών ούτε να μεταβάλει το συνήθη προορισμό αυτών”.;

Σχόλια