Ο Άρειος Πάγος για την εκπαίδευση των αστυνομικών σκύλων

0

Σε γνωμοδότησή του, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτης Μακρής αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται να χορηγούνται σε ιδιώτες ναρκωτικές ουσίες για την εκπαίδευση αστυνομικών σκύλων, ανεξάρτητα εάν οι εκπαιδευόμενοι σκύλοι προορίζονται να προσφερθούν ή να πωληθούν σε Τελωνειακές Υπηρεσίες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο εισόδου ναρκωτικών από τα Τελωνεία.
Η γνωμοδότηση ζητήθηκε μετά από ερώτημα της διεύθυνσης Τελωνείων Αθηνών. Ο κ. Μακρής, ερμηνεύοντας τον Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά (Ν. 3459/2006) αναφέρει ότι παραλήπτες ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς επιτρέπεται να είναι μόνο ορισμένες αρχές ή κρατικά όργανα που ορίζει ο νόμος και αποκλείονται της συγκεκριμένης δραστηριότητας φυσικά πρόσωπα ή ιδιωτικοί φορείς.
Επιπλέον, ο αντεισαγγελέας επισημαίνει ότι είναι αποκλειστικό δικαίωμα του κράτους η κατοχή και χρήση ναρκωτικών για συγκεκριμένους λόγους, ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση είναι αξιόποινη πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.
“”Η διάθεση ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ειδικότερα για τη εκπαίδευση αστυνομικών σκύλων και των εκπαιδευτών και συνοδών τους δεν επιτρέπεται από τις οικίες νομικές διατάξεις να γίνεται σε ιδιώτες εκπαιδευτές σκύλων, ανεξάρτητα εάν αυτοί τους εκπαιδευόμενους σκύλους τους προορίζουν κατόπιν, να τους προσφέρουν ή να τους πωλήσουν στην Τελωνειακή Υπηρεσία””, καταλήγει στη γνωμοδότησή του ο κ. Μακρής.

Σχόλια