Ο Άρειος Πάγος για τις δίκες επί της έκδοσης εικονικών τιμολογίων

0

Με την υπ αριθμό 752/2010 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος απεφάνθη ότι οι δίκες για έκδοση εικονικών τιμολογίων δεν μπορούν να αναβάλλονται επειδή εκκρεμεί στα Διοικητικά Δικαστήρια άλλη δίκη για την ίδια υπόθεση, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο.
Ειδικότερα, με την εν λόγω απόφαση ορίζεται ότι στις ποινικές δίκες που αφορούν την έκδοση εικονικών ή πλαστών τιμολογίων δεν είναι δυνατή η αναβολή ή αναστολή της δίκης μέχρι την έκδοση αποφάσεως από τα Διοικητικά Δικαστήρια επί της προσφυγής κατά της πράξεως επιβολής του προστίμου που έχει επιβληθεί στο φορολογούμενο από την αρμοδία ΔΟΥ λόγω της έκδοση των εικονικών τιμολογίων.
Εν προκειμένω, ο Άρειος Πάγος ασχολήθηκε με την περίπτωση αντιπροέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού στην περιοχή της Αχαΐας, ο οποίος τη διετία 1998 – 1999 εξέδιδε εικονικά τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων, προέβαινε σε εικονικές εκκαθαρίσεις, αυξάνοντας έτσι τα ποσά των πραγματικών παραδόσεων αγροτικών προϊόντων και παράλληλα τα ποσά του επιστρεφόμενου ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης. Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος χρησιμοποιούσε για προσωπικούς του σκοπούς εξουσιοδοτήσεις αγροτών εν αγνοία των τελευταίων. Ο ίδιος κατά την ποινική του δίκη αιτήθηκε αναβολής προκειμένου να εκδοθεί απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών επί της προσφυγής που άσκησε κατά της πράξεως επιβολής του προστίμου που του επιβλήθηκε, λόγω της έκδοσης των εικονικών τιμολογίων.
Το σχετικό αίτημα απορρίφθηκε ως αβάσιμο από τα ποινικά δικαστήρια κρίνοντας ότι «ως προς την αξιόποινη πράξη του άρθρου 19 του ν. 2523/1997, δεν επιβάλλεται από οποιαδήποτε διάταξη νόμου η αναστολή της ποινικής διαδικασίας μέχρι την τελεσιδικία της αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου επί προσφυγής».

Σχόλια