Ο Άρειος Πάγος για τις φθορές μισθίου

0

Με την υπ αριθμό 633/2010 απόφασή του, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι οι ενοικιαστές όταν παραδίδουν το μίσθιο έχουν υποχρέωση να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκαλέσει στο ακίνητο, εφόσον αυτές είναι εκτός του πλαισίου των φυσιολογικών φθορών που δημιουργούνται από τον καθημερινό τρόπο ζωής. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν οφείλεται αποζημίωση. Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει ότι “ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον εκμισθωτή για τις φθορές και μεταβολές που προκλήθηκαν στο μίσθιο, κατά την διάρκεια της μίσθωσης, εξαιρουμένων εκείνων που οφείλονται στην συμφωνημένη χρήση”.
Το Δικαστήριο τοποθετήθηκε επί περίπτωσης κτιρίου που είχε ενοικιάσει προ 36 ετών το υπουργείο Δημόσιας Τάξης προκειμένου να στεγαστεί η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, από το οποίο αποχώρησε το 2004. Οι ιδιοκτήτες του ακινήτου αξίωσαν δικαστικά αποζημίωση για επί μέρους φθορές τις οποίες είχε υποστεί το κτίριο τα 36 αυτά χρόνια που στεγάζονταν οι υπηρεσίες της ΕΛΑΣ. Ο Άρειος Πάγος, όμως, απέρριψε τα κονδύλια τα οποία αφορούσαν την αποκατάσταση φθορών που προέρχονταν από την καθημερινή χρήση, όπως των δαπέδων και των δαπέδων κλιμακοστάσιων (πλακάκια, μωσαϊκά, ξύλινα πατώματα), των κουπαστών του κλιμακοστάσιου, των ειδών υγιεινής κ.λπ. Ειδικότερα για τις υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, το δικαστήριο απεφάνθη ότι το κόστος συντήρησής τους ήταν ευθύνη των ιδιοκτητών, σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο. Η απόφαση ορίζει ότι οι φθορές στην θέρμανση, στα σώματα καλοριφέρ, στους θερμοσίφωνες, στους ηλεκτρολογικούς πίνακες και στις ηλεκτρικές πρίζες οφείλεται στη συνήθη χρήση και τη μεγάλη διάρκεια της μίσθωσης. Ο Άρειος Πάγος, παράλληλα, δέχτηκε ότι οι ιδιοκτήτες δικαιούνται ένα μίσθωμα επιπλέον, για τον χρόνο που θα απαιτηθεί προς αποκατάσταση των ζημιών που είχαν υποστεί τα δάπεδα λόγω της τοποθέτησης μεταλλικών κατασκευών κ.λπ.

Σχόλια