Ο Άρειος Πάγος για το δώρο και τα επιδόματα στους εργαζομένους στον ΟΤΕ και τον ΟΛΠ

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κρίνει αν στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας των εργαζομένων στον ΟΤΕ και στον ΟΛΠ, θα συνυπολογίζονται ή όχι και οι αμοιβές από μόνιμη και τακτική νυκτερινή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, καθώς και από υπερωριακή απασχόληση.
Το ζήτημα έχει παραπεμφθεί προς κρίση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ως ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος, από το Εργατικό Τμήμα του Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 40/2011 απόφαση που αφορούσε εργαζομένους στον ΟΤΕ. Αναφορικά με τους εργαζόμενους στον ΟΛΠ θα εισηγηθεί ο αρεοπαγίτης Ν. Πράσσος ενώπιον της Ολομέλειας την Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011.

Κατά τα προβλεπόμενα υπό την ισχύουσα νομοθεσία, ως τακτικές αποδοχές βάσει των οποίων υπολογίζονται οι αποδοχές, τα επιδόματα αδείας, καθώς και τα δώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων νοούνται όχι μόνο ο βασικός μισθός, αλλά και κάθε άλλη κατά τη διάρκεια της συμβάσεως εργασίας καταβαλλόμενη πρόσθετη παροχή σε χρήμα ή σε είδος υπό την προϋπόθεση ότι δίνεται σταθερά και μόνιμα, ως συμβατικό αντάλλαγμα της παρεχομένης εργασίας. Πρόσθετη παροχή είναι η εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες, η νυκτερινή εργασία και η νόμιμη υπερωριακή εργασία.
Ο αρεοπαγίτης Ν. Πράσσος εισηγείται την αναίρεση απόφασης του Εφετείου Πειραιά που επιδίκασε σε εργαζομένους στον ΟΛΠ διαφορές αποδοχών και επιδόματος αδείας για την τετραετία 2001-2005.

Σχόλια