Ο Άρειος Πάγος σχετικά με την παραγραφή των μισθολογικών αξιώσεων στο Δημόσιο

0

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, μετά από διάσκεψη «κεκλεισμένων των θυρών», που έλαβε χώρα την Παρασκευή, απεφάνθη σχετικά με τον χρόνο παραγραφής των μισθολογικών αξιώσεων στο Δημόσιο.

Στην απόφασή τους οι δικαστές υποστήριξαν ότι παραγράφονται οι κάθε είδους μισθολογικές αξιώσεις των δημοσίων υπαλλήλων που απασχολούνται με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και των στρατιωτικών, αν δεν τις διεκδικήσουν δικαστικά μέσα σε μια διετία. Στις μισθολογικές αξιώσεις περιλαμβάνονται επιδόματα, αποζημιώσεις, εφάπαξ, εκτός έδρας, διαφορές αποδοχών κ.λπ.

Οι δικαστές καθόρισαν εξάλλου, το χρονικό σημείο από το οποίο αρχίζει να «τρέχει» ο χρόνος παραγραφής των μισθολογικών αξιώσεων μετά το 1995, οπότε άλλαξε η νομοθεσία.

Έτσι, η παραγραφή των μισθολογικών αξιώσεων μετά το 1995 αρχίζει όχι «από το τέλος του έτους εντός του οποίου εγεννήθησαν, αλλά από τότε που εγεννήθη η κάθε μία επιμέρους αξίωση».

Αντίθετα, πριν από το 1995 η παραγραφή των μισθολογικών αξιώσεων άρχιζε «όχι από της γενέσεώς τους αλλά από το τέλος του έτους κατά το οποίο εγεννήθησαν και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή τους».

Σχόλια