Ο ΣτΚ ζητεί να μην κοπούν οι παροχές των ΔΕΚΟ

0

 

Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου ο ΣτΚ απέστειλε χθες επείγουσα επιστολή προς τις κάτωθι ταιρείες παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε συνέχεια τηλεφωνικών ερωτημάτων καταναλωτών-πολιτών οι οποίοι λόγω της τραπεζικής αργίας, δεν έχουν καταφέρει και δεν δύνανται να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς τους :

● ΔΕΗ Α.Ε.
● ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
● EΥΑΘ Α.Ε.
● Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης
● Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.
● Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε.
● Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Στην επιστολή αυτή επισημαίνει ότι η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών είναι πρωταρχικής σημασίας για την αξιοπρεπή, ασφαλή και υγιή διαβίωση των πολιτών-καταναλωτών, πολύ περισσότερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ζητά δε από τις Διοικήσεις των ως άνω εταιρειών να μην προχωρήσουν σε διακοπή παροχής, τουλάχιστον όσο διαρκεί η τραπεζική αργία, και να ενημερώσουν σχετικώς το κοινό.

Σχόλια