Ο Συνήγορος στη Βουλή για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

0

 

Ο Συνήγορος στη Βουλή για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας Την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της Βουλής για την προστασία του περιβάλλοντος ενημέρωσε την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, ο Βοηθός Συνήγορος αρμόδιος για θέματα Ποιότητας Ζωής, Ιωάννης Σαγιάς. Ο Βοηθός Συνήγορος μίλησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής με θέμα «Εξέταση του πλαισίου εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων» και αναφέρθηκε στην εμπειρία και το έργο της Ανεξάρτητης Αρχής, σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ο Συνήγορος έχει επισημάνει την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας και της αρχής προφύλαξης και έχει ζητήσει τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Κρίνει επίσης, απαραίτητη την ανάληψη οικείας νομοθετικής πρωτοβουλίας του αρμόδιου ή των συναρμόδιων υπουργείων, ώστε να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών σε έναν τομέα κρίσιμο για την ποιότητα ζωής αλλά και την επιχειρηματική πρωτοβουλία.

Τα κυριότερα προβλήματα συνοψίζονται στα ακόλουθα:

■ Τοποθέτηση κεραιών, συνήθως καλυμμένων από άλλες κατασκευές (ηλιακούς θερμοσίφωνες, διαφημιστικές πινακίδες κοκ) σε ταράτσες, κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, και χώρους συνάθροισης, χωρίς έγκριση της πολεοδομικής υπηρεσίας ή καθ’ υπέρβασή της. Εκ των υστέρων, νομιμοποίηση αυθαίρετων κεραιών, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις δια νόμου, παρά τη νομολογία και τις επισημάνσεις του Συνηγόρου.

■ Παράνομη ηλεκτροδότηση κεραιών μέσω επεκτάσεων εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από γειτονικές, συνήθως, ιδιοκτησίες.

■ Ελλιπής συντονισμός και πλημμελής συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών, πολυπλοκότητα του νομικού πλαισίου, αντιφατικές και αντικρουόμενες διατάξεις.

■ Μη υπαγωγή των κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε προηγούμενη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και αντικατάστασή της με απλή δήλωση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

■ Απροθυμία της διοίκησης, λόγω έλλειψης υποδομής, προσωπικού και πόρων για την απομάκρυνση των αυθαίρετα τοποθετημένων κεραιών.

■ Εξαίρεση από κάθε είδους αδειοδότηση των Εγκαταστάσεων Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, η οποία αντίκειται στην στοιχειώδη υποχρέωση ελέγχου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υπεισέλθει στην αξιολόγηση μελετών σχετικά με τις εκπομπές και πιθανές συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Υπενθυμίζει δε, τις θέσεις που διατύπωσε ήδη το 2003 σε ειδική έκθεση, σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Περισσότερα: ενημερωτικό σημείωμα προς τη Βουλή και βίντεο από τη Βουλή

Σχόλια