Ο Συνήγορος του Πολίτη εγκαινίασε νέα ιστοσελίδα για θέματα διακρίσεων

0

Την νέα ειδική ιστοσελίδα www.synigoros.gr/diakriseis/, εγκαινίασε ο Συνήγορος του Πολίτη, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση των διακρίσεων για λόγους φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και φύλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, η καινούργια ιστοσελίδα φιλοδοξεί να αποτελέσει κοινό σημείο αναφοράς και χρήσιμο εργαλείο όλων των ενδιαφερόμενων για θέματα διακρίσεων.

Το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί, επίσης, να αποτελέσει χρήσιμο οδηγό των πολιτών και της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει της ελληνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας για θέματα διακρίσεων, ενώ θα παρέχει συνεχή ενημέρωση στο κοινό για τις δραστηριότητες του Συνηγόρου του Πολίτη ως Φορέα Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης.

Σχόλια