Ο Συνήγορος του Πολίτη για την παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών

0

Έως και 300 αναφορές που αφορούν σε περιπτώσεις κακοποίησης και παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών έχει δεχθεί από την περίοδο σύστασής του ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού που υπάγεται στο θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη, από τον Ιούλιο του 2003, οπότε και συστάθηκε.

Σε συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού και Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη Γ.Μόσχος έκανε λόγο για κυβερνητικές οργανώσεις που δρουν σε πλήρη αυθαιρεσία, δημόσια ιδρύματα που παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης, απέλαση υπό κράτηση παιδιών 11 και 12 ετών και κακές συνθήκες εγκλεισμού ανηλίκων. Τόνισε επίσης ότι το 80% των αναφορών που έχουν κατατεθεί στο Συνήγορο του Πολίτη αφορούν δημόσια ιδρύματα, ενώ το 20% τον ιδιωτικό χώρο. Περίπου το 43% των υποθέσεων σχετίζεται με την εκπαίδευση, 16% με παιδικούς σταθμούς, ιδρύματα και άλλα θέματα υγείας και πρόνοιας, 10% με θέματα ανήλικων αλλοδαπών, 10% με θέματα οικογένειας και επιμέλειας και 7% με θέματα κακοποίησης-εκμετάλλευσης.

Σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου, ο κ. Μόσχος δήλωσε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη προετοιμάζει ρητή νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας, η οποία δεν θα προβλέπει ποινικές κυρώσεις, καθώς και ενημερωτική εκστρατεία για το θέμα.

Σχόλια