Ο Συνήγορος του Πολίτη για την πρόσβαση ανηλίκων αλλοδαπών στην εκπαίδευση

0

Κατόπιν σειράς παρεμβάσεών του, ο Συνήγορος του Πολίτη ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε νέα εγκύκλιο που καθιστά σαφές ότι όλοι οι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, μπορούν να εγγράφονται στα δημόσια σχολεία.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι παρότι είχε εκδοθεί σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας το 2005, η αρχή εξακολουθούσε να δέχεται αναφορές πολιτών για το ίδιο ζήτημα, δηλαδή την άρνηση σχολείων να εγγράψουν αλλοδαπούς μαθητές, που δεν διέθεταν άδεια παραμονής.
Για αυτόν τον λόγο, η Αρχή ζήτησε από το αρμόδιο υπουργείο να υπενθυμίσει τη σχετική νομοθεσία προς όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες της εκπαίδευσης, προκειμένου να γίνει σαφές ότι “όλοι οι ανήλικοι που διαμένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως καθεστώτος παραμονής, έχουν δικαίωμα εγγραφής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”.

Σχόλια