Ο Συνήγορος του Πολίτη για τις εργαζόμενες μητέρες

0

Δύσκολες είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες επιβιώνουν εργασιακά και προσωπικά οι εργαζόμενες μητέρες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη. Η εν λόγω έκθεση επικεντρώνεται στις δυσκολίες της έκδοσης ειδικής άδειας-παροχής για την προστασία της μητρότητας, κατόπιν εξέτασης 130 αναφορών σχετικού περιεχομένου. Ειδικότερα, ο Συνήγορος διαπιστώνει σημαντικά προβλήματα που απορρέουν του ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών χορήγησης της παροχής από τον ΟΑΕΔ και την εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών εργαζόμενων μητέρων από τις δικαιούχους, βάσει διαφόρων ερμηνειών και νομοθετικών κενών στην επίμαχη διαδικασία. Ο νόμος και συγκεκριμένα το άρθρο 142 του νόμου 3655/2008 προβλέπει την έκδοση ειδικής άδειας για την προστασία της μητρότητας διάρκειας έξι μηνών, που αρχίζει από το πέρας της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης άδειας, η μητέρα προβλέπεται ότι θα λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ μικτό μηνιαίο ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό. Κατόπιν εξέτασης των συγκεκριμένων καταγγελιών, ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε την έκθεση η οποία έχει σταλεί στον πρόεδρο της Βουλής, τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους υπουργούς και με την οποία προτείνονται: 1)Η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για τη λήψη της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας δύο μήνες πριν από τη λήξη των προβλεπόμενων αδειών. 2)Η επανεξέταση της εξαίρεσης από τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας των εργαζόμενων μητέρων που εργάζονται σε επιχειρήσεις συγγενικών προσώπων και υπάγονται σε κλαδικές ή επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας με ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ΕΓΣΣΕ 2004-2005 ως προς το θέμα του μειωμένου ωραρίου 3) Η επανεξέταση του αποκλεισμού από τις ρυθμίσεις των εργαζόμενων μητέρων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των εργαζόμενων μητέρων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ και, τέλος, η προώθηση νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει τον τρόπο ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ μητέρων, οι οποίες κάνουν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και, υπό το ισχύον καθεστώς, αποκλείονται από τις παροχές του κλάδου αυτού.

Σχόλια