Ο Συνήγορος του Πολίτη για το σ/ν περί της παραβατικότητας ανηλίκων

0

Με επιστολή τους προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Συνήγορος του Παιδιού, εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις που αφορούν την ποινική μεταχείριση των ανηλίκων στο πλαίσιο του νομοσχεδίου περί ανήλικης παραβατικότητας.
Τόσο ο Γιώργος Καμίνης όσο και ο Γιώργος Μόσχος, που συνυπέγραψαν την επιστολή, υπέβαλλαν τις παρατηρήσεις τους, για τις προβλέψεις του νομοσχεδίου καθώς και για τα ζητήματα, που κατά την κρίση τους απουσιάζουν από το αυτό.
Μεταξύ των βελτιώσεων που εισηγούνται συγκαταλέγονται και η επέκταση της ηλικίας έναρξης της δυνατότητας επιβολής προσωρινής κράτησης και ποινικού σωφρονισμού στα 16 χρόνια συμπληρωμένα, τονίζοντας ότι και για τις μεγαλύτερες ηλικίες ανηλίκων που καταδικάζονται, ο κανόνας θα πρέπει να είναι η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων και όχι σωφρονιστικών. Προτείνεται ακόμη η ενίσχυση της εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων από τον ν.3189/03 αναμορφωτικών μέτρων, η θεσμοθέτηση της δυνατότητας επιβολής αναμορφωτικών μέτρων και σε ανηλίκους που δικάζονται αφότου ενηλικιώνονται και η ρητή αναφορά στο νόμο ότι για την κρίση της προσωπικότητας του ανηλίκου από το δικαστήριο λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική έρευνα της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων. Επιπλέον οι δύο αρχές καλούν τον υπουργό να εισηγηθεί τη εφαρμογή της επιβολής εγκλεισμού σε ίδρυμα αγωγής, σε ανηλίκους “”με δυσχέρεια κοινωνικής προσαρμογής”” που δεν έχουν διωχθεί ή καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα, την ανάπτυξη μονάδων μέριμνας, όπως ειδικών στεγών και ξενώνων φιλοξενίας και θεραπευτικών κέντρων για εφήβους με προβλήματα ψυχικών διαταραχών και τοξικο-εξάρτησης και την εξειδίκευση των δικαστών ανηλίκων και την παραμονή τους στην θέση αυτή πέραν της προβλεπόμενης 6ετίας, την πρόβλεψη κριτηρίων και διαδικασίας χρηματοδότησης των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, της έμμισθης απασχόλησης επιστημονικού δυναμικού και λειτουργίας κοινωνικής υπηρεσίας σε αυτές και την πρόβλεψη πλαισίων λειτουργίας και εποπτείας των στεγών που λειτουργούν από τις ΕΠΑ.
Μεταξύ άλλων, οι Συνήγοροι του Πολίτη και του Παιδιού προτείνουν την εστίαση του υπό ίδρυση νέου νομικού προσώπου σε ενέργειες έρευνας, τεκμηρίωσης, ευαισθητοποίησης και πραγματοποίησης εισηγήσεων προς το υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι υποκατάστασης άλλων υπηρεσιών που έχουν αντίστοιχες αρμοδιότητες αλλά δεν έχουν υποστηριχθεί κατάλληλα μέχρι σήμερα από την Πολιτεία. Οι ανεξάρτητες αρχές, τέλος, ζητούν την εισαγωγή ρυθμίσεων για το ποινικό μητρώο των ανηλίκων, σύμφωνα με σχετική έκθεση της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Σχόλια