Ο Συνήγορος του Πολίτη γίνεται «Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης» βασανιστηρίων

0

Νέα ειδική αρμοδιότητα στην πρόληψη βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας απόκτησε ο Συνηγορος του Πολίτη, μετά την κύρωση από την Ελλάδα του προαιρετικού Πρωτόκολλου τη Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων.

Η ανεξάρτητη Αρχή μπορεί πλέον στο πλαίσιο της νέας αρμοδιότητάς της, να επισκέπτεται όλους τους χώρους στέρησης της ελευθερίας, με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών. Αποστολή της είναι η πρόληψη και ο έλεγχος τυχόν προσβολών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς επίσης και η συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, σε χώρους όπως οι φυλακές, τα αστυνομικά τμήματα και τα κέντρα κράτησης. Με τον τρόπο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη θα μπορεί παράλληλα να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη και να δημοσιεύει εκθέσεις.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα επικύρωσε πρόσφατα το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων (OPCAT) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της γενικής αρμοδιότητας και λειτουργίας του, κάλυπτε σε ένα βαθμό τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου, καθώς επισκέπτεται και διενεργεί ελέγχους σε σωφρονιστικά καταστήματα, αστυνομικά κρατητήρια και ψυχιατρεία.