Ο συνήγορος του πολίτη παρεμβαίνει υπέρ των αλλοδαπών

0

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέφρασε την αντίθεσή του στην άρνηση βεβαίωσης από τα ΚΕΠ και τις αστυνομικές αρχές του γνησίου της υπογραφής αλλοδαπού υπό καθεστώς ανέφικτης απέλασης, κατόχου υπηρεσιακού σημειώματος εκδιδόμενου από τις αρμόδιες για την απέλαση αστυνομικές αρχές, σε εξουσιοδότηση προς δικηγόρο, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει για τα ζητήματα που άπτονται του καθεστώτος διαμονής του στη χώρα.

Ο Συνήγορος του πολίτη έκρινε ότι «η επίμαχη πρακτική των δημόσιων υπηρεσιών δεν είναι νομικώς ορθή και μπορεί να επιφέρει προσκόμματα στην απόλαυση των συνταγματικά κατοχυρωμένων θεμελιωδών δικαιωμάτων περί αναφοράς στις αρχές και αναζήτησης και παροχής έννομης προστασίας, τα οποία αναγνωρίζονται κατά καθολικό τρόπο στον οποιοδήποτε διαμένει στη χώρα και υπάγεται στους κανόνες της ελληνικής έννομης τάξης».

Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Δημόσιας Τάξης σε σχετικό έγγραφό της προς όλες τις υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., επισημαίνει την υποχρέωσή τους να προβαίνουν στη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού σε παροχή εξουσιοδότησης προς το δικηγόρο που τον εκπροσωπεί.

Εκκρεμής παραμένει επί του παρόντος η σχετική άποψη των υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών.

Σχόλια