Ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε το νέο Αγορανομικό κώδικα

0

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι ο παρών αγορανομικός κώδικας ισχύει από το 1946 και είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη αναθεώρησης του, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς. Ο υπουργός τόνισε ότι η νέα θεσμική παρέμβαση στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της αγοράς καθώς και την αποτελεσματική προστασία τόσο του καταναλωτή όσο και του υγιούς ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, θεσμοθετείται κωδικοποίηση των αγορανομικών διατάξεων ανά πενταετία, καταργούνται απαρχαιωμένες διατάξεις και ενοποιείται η διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

Επίσης, προβλέπεται αυστηροποίηση και αντικειμενικοποίηση των ποινικών κυρώσεων και των διοικητικών προστίμων ενώ πλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα σφράγισης εγκατάστασης και δέσμευσης προϊόντων με σαφέστερο νομικό προσδιορισμό. Καθορίζονται, ακόμα, αυστηρότερες ποινές για διακίνηση και εμπορία επικίνδυνων για την υγεία τροφίμων και για κατ’ επάγγελμα εμπορία και εγκατάσταση καταδολιευτικών μέσων σε αντλίες καυσίμων. Επιπλέον, για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των εκκρεμών δικών, δίδεται η δυνατότητα καταβολής του ημίσεως του προστίμου με παράλληλη παραίτηση από το ένδικο μέσο. Τέλος, μεταρρυθμίζεται το καθεστώς λειτουργίας των καταστημάτων. Ο υπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι σκοπός είναι να δημιουργηθεί ένα πλήρες, λειτουργικό και αποτελεσματικό πλαίσιο βασισμένο στις διεθνείς πρακτικές.

Σχόλια