Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος Κοντονής στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

0

 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρος Κοντονής  αναχώρησε για το Λουξεμβούργο, προκειμένου να λάβει μέρος στις εργασίες του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 8 και 9 Ιουνίου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο είναι μεταξύ άλλων: Η πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η αναθεώρηση του κανονισμού για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε διαφορές γονικής μέριμνας και ο κώδικας συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Ειδικά ως προς το τελευταίο ζήτημα, αναμένεται να συζητηθεί η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του Κώδικα Συμπεριφοράς από τους παρόχους και ο συνεχής έλεγχος των δημοσιεύσεων, με τρόπο τέτοιο ώστε να μην παραβιάζονται άλλα δικαιώματα όπως αυτό της ελευθερίας της έκφρασης.  

Σχόλια