Οδηγίες για την εφαρμογή της ΚYA για την αποζημίωση των Δικαστικών Αντιπροσώπων

0

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, δημοσιεύουμε το έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής της Κοινής Απόφασης(824/13.1.2015 (ΦΕΚ Β’ 24) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί «Καθορισμού του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων εφόρων, αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, γραμματέων κ.λπ. για τη διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, καθώς και του τρόπου καταβολής τους».

Το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σχόλια