Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

0

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δίνοντας οδηγίες στους δημοσίους υπαλλήλους ως προς τον τρόπο συμπεριφοράς τους απέναντι στους πολίτες. Ο «Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς» απευθύνεται τόσο στους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και στους πολίτες, αφού στοχεύει στην ενημέρωση των τελευταίων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εκ νόμου κατά τη συναλλαγή με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στόχος του «Οδηγού» κατά το Υπουργείο είναι αφενός ο προσδιορισμός των γραπτών και άγραφων κανόνων που πρέπει να διέπουν μια σύγχρονη δημόσια υπηρεσία, αφετέρου η διατύπωση όσο το δυνατόν σαφέστερων κανόνων συμπεριφοράς δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να ενισχυθεί η σύννομη και σύμφωνη με την επαγγελματική δεοντολογία συμπεριφορά αυτών. Μέσω του «Οδηγού» οι δημόσιοι υπάλληλοι θα κατευθύνονται στο πώς να εξυπηρετούν ουσιαστικά τους πολίτες, στο πλαίσιο πάντα της νομιμότητας, ώστε στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία να τους αντιμετωπίζουν με γνώση, εμπειρία και ανθρωπιά, αποφεύγοντας την ψυχρή ή γραφειοκρατική διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.

Ξεχωριστό κεφάλαιο του «Οδηγού» αναφέρεται συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τον τρόπο διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών, που υποβάλλουν τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά.

Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς, Σχέσεις Δημοσίων Υπαλλήλων & Πολιτών

Σχόλια