Οδηγός Υπ. Οικονομικών για τα εισπρακτικά μέτρα κατά οφειλετών

0

Απαντήσεις στα ερωτήματα πολιτών δίνει ο οδηγός που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενημερώνοντας τους οφειλέτες για τα εισπρακτικά μέτρα σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση. Το βασικό εισπρακτικό μέτρο είναι η κατάσχεση, η οποία αφορά είτε ακίνητα του οφειλέτη, είτε απαιτήσεις που βρίσκονται σε χέρια τρίτων –π.χ. μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, άλλων εισοδημάτων προς είσπραξη, ή κινητά περιουσιακά στοιχεία , ακόμη και τραπεζικών καταθέσεων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο το ελάχιστο ποσό οφειλής για το οποίο δεν λαμβάνονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης είναι τα 300 ευρώ, εφόσον πρόκειται για ληξιπρόθεσμες, βεβαιωμένες στη Δ.Ο.Υ. οφειλές υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων και τρίτων. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει, ωστόσο, για οφειλές υπέρ ΟΤΑ ή πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Πάντως, κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων λαμβάνει χώρα μόνο αν ο μισθός, η σύνταξη ή το ασφαλιστικό βοήθημα υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ μηνιαίως, ως καθαρό υπόλοιπό μετά την αφαίρεση τυχόν υποχρεωτικών εισφορών. Σε αυτή την περίπτωση κατάσχεται το 25 τοις του συνολικού ποσού, αρκεί αυτό που απομένει να μην είναι κάτω από 1.000 ευρώ.

Σχόλια